Jørgen Leth Collection #3 - Rejsefilmene / Travel Films

  • Udsalg
  • Normalpris 299,00 kr
Inklusive moms. Levering beregnes ved betaling.


Director: Jørgen Leth
Length: 468 min.
Zone: Region 0
Year: 1981 - 2008
Country: Denmark
Publisher: DFI
Subtitles: English
Extras: New York Sreet Performers 1982 / Selected words from a train 1989 / Jørgen Leth about 'Haiti. Untitled' 1995 / Ra-ra 1994/2008


Gennem fem årtier har Jørgen Leth været en af dansk films markante kunstnere, hvis samlede værk nu er på vej på dvd. Denne tredje boks i serien indeholder Leths rejsefilm.

”Billedet har en primær kvalitet for mig – forud for historien”, har instruktøren udtalt, og tilføjer, at han ”godt kan lide, at man kan opfatte det betragtedes åndedrag gennem billedet”. I rejsefilmene er instruktøren igen antropologen, der distanceret og dog intenst iagttager verden, men afholder sig fra at analysere den. Rollen som den påtaget uvidende, men nysgerrige iagttager er karakteristisk for Jørgen Leth. Den tidligste film er 66 scener fra Amerika med billeder af arketypiske amerikanske locations: moteller, diners, highways, en kaktus. Det er ikonografiske billeder af et mytologisk land, formidlet i klare postkortkulører, rensede – som myten om Amerika. Den seneste film i boksen skildrer rejsen tilbage, hjem til barndommens Århus, og også her er stederne fastholdt i den karakteristiske tableaustil. Indimellem er der filmene fra Haiti, det land hvor Leth har boet i en årrække, landet der hypnotiserer instruktøren og giver ham ”følelsen af personlig neddykning under overfladen, ned i kaos.” Kaos spejles i filmens rå dokumentariske stil – langt fra de amerikanske postkort og notaterne fra Kina – det ukendte land, der betragtes med friske øjne, uden dagsorden. Ligesom filmen om ’det legende menneske’, der iagttagende skildrer legen kloden rundt, også filmkunstnerens leg med virkeligheden.

De første bokse i serien The Jørgen Leth Collection rummer hhv. de antropologiske film (01-05) og sportsfilmene (06-11).

The Jørgen Leth Collection er finansieret af Møllehegnet Holding A/

For five decades, Jørgen Leth has been one of the most distinctive artists in Danish cinema. His collected works are now being made available on DVD. This third box set in the series contains Leth’s travel films.

“Images have a primary quality for me – ahead of the story,” Leth once said. “I like it when the observed subject can be perceived breathing through the image.” In his travel films, the director is again an anthropologist observing the world with detached intensity and refraining from analysis. This role of ostensibly unknowing, curious spectator is characteristic of Leth. 66 Scenes from America, the earliest film in the box set, shows snapshots of archetypical American locations – motels, diners, highways, a lone cactus – iconographic images of a mythological country presented in bright postcard colours, sanitized, like the myth of America. In the latest film, Leth travels back to Aarhus, the city of his childhood, whose familiar locales are likewise captured in the director’s trademark tableau style. In between, we find his Haitian films. For years, Leth has lived in Haiti, a country that enthrals him and gives him the “feeling of personally delving beneath the surface, into chaos.” Chaos is reflected in the raw, documentary style of these films,, a far cry from his American postcards or Chinese notebook, confronting unknown territory with fresh eyes and no agenda. In a similar vein, his film about Homo ludens, “playing man,” documents people at play around the globe, including the filmmaker’s own game with reality.

The first two box sets in The Jørgen Leth Collection contain the anthropological films (01-05) and the sports films (06-11).