Jørgen Leth Collection #5 - Portrætfilmene / Portrait Films

  • Udsalg
  • Normalpris 299,00 kr
Inklusive moms. Levering beregnes ved betaling.


Director: Jørgen Leth
Length: 389 min.
Zone: Region 0
Year: 1978-2007
Country: Denmark
Publisher: DFI
Subtitles: English
Extras: Leth om Laudrup / Leth on Laudrup


Den femte boks i serien Jørgen Leth Collection bærer overskriften Portrætfilmene. En samlebetegnelse der kun med lidt god vilje kan siges at være dækkende for de otte film der indgår. For de spænder vidt: fra litterære portrætter som i filmene om Klaus Rifbjerg og Søren Ulrik Thomsen, ja om intet mindre end dansk litteratur fra Brorson til Michael Strunge, over filmene om sportsnavne som Michael Laudrup og bokseren Ayub Kalule til filmene om balletdanseren Peter Martins og om Bournonvilles trin og tradition. Litteratur, sport og ballet altså.

Men indenfor alle tre områder søger instruktøren at skildre personer og situationer med fokus på den kreative, skabende proces. Dét kunne være den samlende overskrift på hele Jørgen Leths værk, idet hans fascination af denne proces og af individets arbejde med stoffet og viljen til at overskride sine begrænsninger for at nå det sublime, er et klart gennemgående tema. Som når han viser Laudrups artistiske og ekvilibristiske boldbehandling, som når Søren Ulrik Thomsen læser egne digte og karakteriserer poesiens væsen og digtets form, eller når Peter Martins med sin krop og sit intellekt omsætter koreografiens sprog til bevægelse i rum og lader det sublime tage form gennem det daglige slid i øvelokalerne.

Denne fascination tøjler instruktøren og bringer på form gennem sin nøgterne og formalistiske distance, ja den antropologiske iagttagen, der er et lige så gennemgående træk.

De fire første bokse i serien The Jørgen Leth Collection rummer de antropologiske film (1-5), sportsfilmene (6-11), rejsefilmene (12-18) og fiktionsfilmene (19-21).

The Jørgen Leth Collection er finansieret af Møllehegnet Holding A/S

The fifth DVD box set in the Jørgen Leth Collection comprises the Portraits, a collective term that, with a bit of goodwill, can be stretched to cover all eight films in the set. They range far – from ballet to Danish literature and sports. In this box set, we find Leth’s ballet films about the dancer Peter Martins and the Bournonville steps and tradition alongside literary portraits of the Danish authors Klaus Rifbjerg and Søren Ulrik Thomsen, plus a many-headed portrait of illustrious Danish writers from H.A. Brorson to Michael Strunge, and, finally, his films about sports icons, the footballer Michael Laudrup and the boxer Ayub Kalule.

In all three areas, the filmmaker strives to portray people and situations by zeroing in on the creative process itself. In fact, this could be a header for Jørgen Leth’s entire work. His fascination with the creative process and an individual’s work with his material, the will to transcend one’s limitations to achieve the sublime, is a clear and recurrent theme. It’s evident in Laudrup’s virtuosic ball-handling, in Thomsen reading his poetry and elaborating on the nature of poetry and the form of poems, and in Martin using his body and intellect to translate the language of choreography into movement through space, giving shape to the sublime by putting in the hours in the rehearsal studio.

The filmmaker’s fascination reins him in. In the way he shapes his fascination through objective detachment and a formalist approach, we recognise the method of anthropological observation that is such a strong thread in Leth’s works.

The first four box sets in the Jørgen Leth Collection comprise the Anthropological Films (1-5), Sports Films (6-11), Travel Films (12-18) and Fiction Films (19-21).